endelvruzh-hanskofifritpt-ptessvnlnoro +49 331 900 849 99 info@osabus.com

Algemene Voorwaarden

LET OP: deze wettelijke kennisgeving is van toepassing op de volledige inhoud van de website www.osabus.nl en op elke communicatie via e-mail of web-mail tussen een van onze medewerkers en u. Voordat u OsaBus.nl gebruikt of via haar officiële kanalen (info@osabus.com) communiceert, dient u deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen. Door van OsaBus.nl gebruik te maken, geeft u aan deze voorwaarden te accepteren. Als u deze voorwaarden niet accepteert, verzoeken wij u om OsaBus.nl niet te gebruiken.

Deze kennisgeving wordt verstrekt door Osa Travel Management B.V., gevestigd aan John M. Keynesplein 10, 1066EP Amsterdam. We zijn een bedrijf geregistreerd in Nederland. U kunt via +49 3319 0084 999 telefonisch contact met ons opnemen of via info@osabus.com via de e-mail.

1. Inleiding

 • Door enig deel van de website van OsaBus.nl te bezoeken, wordt u geacht deze wettelijke kennisgeving volledig te hebben geaccepteerd.
 • Als u deze wettelijke kennisgeving niet volledig accepteert, dient u OsaBus.nl onmiddellijk te verlaten en de communicatie met haar vertegenwoordigers via de officiële communicatiekanalen (e-mails: @osabus.com; @osabus.de; @osabus.fr) te staken.
 • “Osa Travel Management B.V.” behoudt zich het recht voor om deze wettelijke kennisgeving op elk gewenst moment te herzien door deze voorwaarden bij te werken.
 • Het is raadzaam om deze Website regelmatig te raadplegen om de huidige wettelijke kennisgeving te bekijken aangezien deze voor de gebruiker bindend is.
 • Sommige bepalingen van deze wettelijke kennisgeving kunnen op specifieke pagina’s van OsaBus.nl worden vervangen of aangevuld door expliciet aangegeven wettelijke kennisgevingen of voorwaarden.

 1.1. Toegestaan Gebruik

U mag onder de volgende voorwaarden uittreksels van OsaBus.nl afdrukken en downloaden voor persoonlijk gebruik:

  • De documenten of de gerelateerde afbeeldingen op OsaBus.nl zijn op geen enkele manier gewijzigd.
  • De afbeeldingen op OsaBus.nl worden niet los van de begeleidende tekst gebruikt.
  • Het copyright en de handelsmerkvermeldingen van “Osa Travel Management B.V.” verschijnen in alle kopieën.

1.2. Auteursrecht en Intellectueel Eigendom

  • Tenzij anders vermeld, zijn de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van alle materialen op OsaBus.nl (inclusief foto’s en grafische afbeeldingen) eigendom van “Osa Travel Management B.V.” of haar licentiehouders.
  • Elk gebruik van uittreksels van OsaBus.nl, anders dan gespecificeerd in de vorige paragraaf, is verboden.
  • Als u één van de voorwaarden in deze wettelijke kennisgeving schendt, wordt uw toestemming om OsaBus.nl te gebruiken automatisch beëindigd en moet u onmiddellijk alle gedownloade of afgedrukte uittreksels van OsaBus.nl vernietigen.

1.3. Handelsmerken

  • Alle handelsmerken, die op OsaBus.nl worden gebruikt, behoren toe aan de eigenaars van deze handelsmerken.
  • “Osa Travel Management B.V” claimt geen eigendom van de handelsmerken, die op OsaBus.nl worden gebruikt en waarvan zij geen eigenaar zijn.

1.4. Reproductie en Opslag

Geen enkel deel van OsaBus.nl mag worden gereproduceerd, op een andere website worden opgeslagen, in een publiek of privaat elektronisch retrieval systeem of dienst te worden opgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van “Osa Travel Management B.V.”

1.5. Voorbehouden Rechten

Alle rechten, die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden worden verleend, zijn voorbehouden.

2. Links van en naar Andere Websites

 • Links naar websites van derden op OsaBus.nl worden voor uw gemak aangeboden.
 • Wanneer u deze links gebruikt, wordt u vanaf OsaBus.nl doorgelinkt.
 • “Osa Travel Management B.V.” heeft niet al deze websites van derden gecontroleerd en heeft geen controle over of de verantwoordelijkheid voor de content of de beschikbaarheid ervan.
 • “Osa Travel Management B.V.” onderschrijft deze websites niet en doet geen uitspraken over deze websites, het materiaal dat erop te vinden is of de resultaten die worden verkregen door het gebruik ervan.
 • Als u ervoor kiest om vanaf OsaBus.nl websites van derden te bezoeken, doet u dit op eigen risico.

2.1. Voorwaarden voor het Linken naar OsaBus.nl:

Als u een link naar OsaBus.nl wilt plaatsen, moet u zich aan de volgende voorwaarden houden:

  • Verkrijg voorafgaand onze toestemming.
  • Kopieer niet de homepage van OsaBus.nl, maar link ernaar.
  • Verwijder, vervorm of verander de grootte of het uiterlijk van het logo van OsaBus of “Osa Travel Management B.V.” niet.
  • Maak geen frame of andere browser- of frameomgeving rond OsaBus.nl.
  • Impliceer niet dat “Osa Travel Management B.V.” andere producten of diensten dan haar eigen producten of diensten goedkeurt.
  • Geef uw relatie met “Osa Travel Management B.V.” niet verkeerd weer en verstrek geen onjuiste informatie over het bedrijf.
  • Gebruik zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geen van de handelsmerken van “Osa Travel Management B.V.” die worden weergegeven op OsaBus.nl.
  • Gebruik zonder schriftelijke toestemming van de respectieve eigenaar van het handelsmerk geen andere handelsmerken dan die van “Osa Travel Management B.V.” weergegeven op OsaBus.nl.
  • Zorg ervoor dat uw website voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, geen ongepaste, beledigende of controversiële content bevat en geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van andere personen.

“Osa Travel Management B.V.” behoudt zich het recht voor om bij schending van deze voorwaarden het recht om een link naar OsaBus.nl te plaatsen op elk moment in te kunnen trekken.

3. Algemene Informatie over het doel van de Website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Het vormt geen bindend aanbod van ons. Om een bindende overeenkomst aan te gaan met leveranciers van activiteiten, die op OsaBus.nl beschikbaar zijn, dient u via het OsaBus Platform een boekingsaanvraag in te dienen. De acceptatie van het boekingsverzoek is onderworpen aan de Algemene Voorwaarden van Osa Travel Management B.V (OsaBus) vermeld door de medewerkers van OsaBus.nl of door de specifieke leverancier.

4. Afwijzing van de Garantie

 • Hoewel Osa Travel Management B.V. (OsaBus) ernaar streeft om de juistheid van de informatie op de website te garanderen, geeft zij geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de juistheid, volledigheid, actualiteit, betrouwbaarheid, geschiktheid voor enig doel of informatie verstrekt door derden.
 • Osa Travel Management B.V (OsaBus) behoudt zich het recht voor om informatie op de website, de structuur en de functies ervan op elk gewenst moment zonder specifieke kennisgeving te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen, inclusief het verwijderen van verouderde informatie zonder deze als zodanig te bestempelen.
 • Osa Travel Management B.V. (OsaBus) kan naar eigen goeddunken de toegang van gebruikers tot de website of bepaalde delen ervan blokkeren of voorwaarden stellen aan de toegang.
 • Osa Travel Management B.V (OsaBus) geeft geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de beschikbaarheid van de website of de functies ervan, de afwezigheid van defecten of de afwezigheid van virussen en andere schadelijke software op de website en de onderliggende infrastructuur.
 • Bovendien kan Osa Travel Management B.V (OsaBus) niet garanderen dat de informatie, die beschikbaar is op OsaBus.nl, niet door technische defecten of door onbevoegde derden is gewijzigd.

4.1. Beperking van de Aansprakelijkheid

Osa Travel Management B.V (OsaBus) sluit aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit uw toegang tot of de onmogelijkheid om toegang tot de website te krijgen, fouten of ontbrekende informatie op de website of het gebruik van de website, behalve in gevallen van opzet of grove nalatigheid en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor garanties, claims met betrekking tot persoonlijk letsel of schade of claims op basis van productaansprakelijkheidsvoorschriften.

4.2. Disclaimer

Hoewel “Osa Travel Management B.V.” ernaar streeft om de nauwkeurigheid van de informatie op OsaBus.nl te verzekeren, kan het de nauwkeurigheid en de volledigheid van het materiaal niet garanderen. Het materiaal en de productbeschrijvingen op OsaBus.nl kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd of kunnen zijn verouderd.

Het materiaal op OsaBus.nl wordt geleverd “zoals momenteel weergegeven” en zonder enige garanties of voorwaarden. Daarom sluit “Osa Travel Management B.V.” voor zover wettelijk toegestaan, alle verklaringen, garanties, voorwaarden en andere voorwaarden uit die van kracht kunnen zijn met betrekking tot OsaBus.nl, inclusief de impliciete voorwaarden van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid.

5. Betaling

Reserveringen voor Vervoersdiensten kunnen elektronisch worden gemaakt via de website van OsaBus, www.osabus.nl of per e-mail via info@osabus.com. Lees de volgende informatie over betaling zorgvuldig door:

5.1. Bevestiging van de Reservering

Totdat de reservering schriftelijk (per e-mail) door OsaBus is bevestigd en de volledige betaling van de klant is ontvangen, is de reservering onder voorbehoud van wijziging door OsaBus of de klant.

5.2. Ontvangstbevestiging

OsaBus is niet verantwoordelijk voor verloren of niet afgeleverde bevestigingsbevestigingen bij boekingen via het internet. Als uw spamblocker staat ingeschakeld, is het mogelijk dat u de bevestigingsmail niet ontvangt. Het is in dat geval de verantwoordelijkheid van de klant om na het maken van een boeking te bellen en een bevestigingsmail te ontvangen.

5.3. Deposito-vereisten

  • Voor reserveringen, die meer dan dertig (30) dagen voor de geplande datum van de dienst worden gemaakt, is een aanbetaling van ten minste twintig (20) procent vereist.
  • OsaBus zal het aanbetalingsbedrag bevestigen op het moment dat de klant de reservering maakt. Voor reserveringen die minder dan dertig (30) dagen voor de geplande datum van de dienst worden gemaakt, is een aanbetaling van de volledige geschatte kosten van de Vervoersdiensten vereist.

5.4. Uiterste Betaaldatum

De volledige betaling van de geschatte kosten moet uiterlijk twee weken (14 dagen) voor de geplande datum van de dienst worden voldaan.

5.5. Geaccepteerde Betaalmethoden:

  • Bankoverschrijving: bankoverschrijvingen worden geaccepteerd voor diensten die meer dan twee weken na de reservering zijn gepland.
  • Betaling met een creditcard: betalingen kunnen via een beveiligde betaallink met een creditcard worden gedaan. Houd er rekening mee dat er een toeslag van 3% voor transactiekosten in rekening zal worden gebracht.
  • Wise.com: betalingen kunnen ook via Wise.com worden gedaan.

5.6. Factuurvoorbereiding

Facturen worden op basis van de gekozen betalingsmethode opgesteld

De klant moet voor het opstellen van de factuur de volgende gegevens verstrekken:

  • De wettelijke bedrijfsnaam;
  • Het officiële adres;
  • Btw-/registratienummer (indien van toepassing).

5.7. Factureringsbeschrijving

De factureringsaanduiding “osabus.nl” verschijnt bij succesvolle creditcardbetalingen op het afschrift van de creditcard van de kaarthouder.

5.8. Vertrouwelijkheid van Gegevens

OsaBus zal geen account- of transactiegegevens of persoonlijke informatie van of over een kaarthouder verkopen, kopen, verstrekken, uitwisselen of openbaar maken, behalve aan haar financieel uitvoerder, Visa/Mastercard bedrijven of in antwoord op geldige verzoeken van de overheid

5.9. Reserveringen Wijzigen

Wijzigingen van een reservering zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de gevraagde Vervoersdiensten zoals voorgesteld in de gewijzigde reservering, de betaling van de toepasselijke kosten bepaald door OsaBus en de goedkeuring door OsaBus. Houd er rekening mee dat alle reserveringen definitief zijn en dat betalingen en aanbetalingen niet worden gerestitueerd, behalve in het kader van afgegeven garanties, in het geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid of voor claims op basis van productaansprakelijkheidsregelgeving.

5.10. Betalingsachterstand

Het niet tijdig betalen, inclusief aanbetalingen, de geschatte kosten of andere bedragen verschuldigd aan OsaBus, kan naar eigen goeddunken van OsaBus resulteren in de annulering van de reservering van de klant, inclusief de bijbehorende annuleringskosten.

5.11. Wijziging of Annulering van een Boeking

Als de klant een bestaande boeking wil wijzigen of annuleren en de betaalde aanbetaling of het volledige bedrag wil overboeken naar een andere tijd, datum of andere dienst, moet dit door een vertegenwoordiger van OsaBus worden bevestigd. Houd er rekening mee dat OsaBus niet kan garanderen dat de nieuwe dienst voor hetzelfde bedrag kan worden geleverd en dat er extra kosten van toepassing kunnen zijn.

5.12. Geldigheid van een Reservering

Houd er rekening mee dat onze aanbiedingen maximaal 3 dagen geldig zijn omdat we snel volgeboekt zijn. We reserveren en beveiligen bussen alleen na ontvangst van betaling of ten minste 20% aanbetaling. Tarieven en beschikbaarheid van voertuigen zijn afhankelijk van bevestiging na ontvangst van betaling.

5.13. Boekingsslot Behouden

De tarieven en de voertuigen worden pas bevestigd nadat de betaling is ontvangen.

6. Annulering/terugbetaling

We begrijpen dat er onverwachte omstandigheden kunnen optreden, die uw vakantieplannen kunnen beïnvloeden. Bij OsaBus zijn we er om u met de annulerings- en restitutieprocedures te helpen. Houd echter wel rekening met het volgende:

 • Om uw dienst te annuleren, stuurt u een schriftelijke annuleringsmelding via e-mail naar info@osabus.com. Ons team zal uw verzoek verwerken tijdens kantooruren in de Oost-Europese tijdzone (EET); de gebruikelijke kantooruren zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur. Houd er rekening mee dat specifieke kantooruren kunnen variëren, afhankelijk van de branche en het beleid van individuele bedrijven.
 • We bieden de volgende restitutietarieven:
 1. Als u niet aanwezig bent op de geplande afhaallocatie en niet binnen 30 minuten na de aangegeven tijd kunt worden gevonden of gecontacteerd, wordt dit beschouwd als een no-show en bent u aansprakelijk voor 100% van de geschatte kosten.
 2. Aanbetalingen worden niet gerestitueerd.
 3. Bij annulering binnen tien (10) werkdagen voor de datum van de te leveren dienst worden kosten in rekening gebracht, die gelijk zijn aan het bedrag van de betalingen en de aanbetalingen.
 4. Bij annulering meer dan tien (10) werkdagen voor de datum van de te leveren dienst worden kosten in rekening gebracht, die gelijk zijn aan de aanbetaling en de kosten voor de banktransactie.
 5. Houd er rekening mee dat de annuleringskosten definitief zijn en niet naar toekomstige of alternatieve diensten kunnen worden overgedragen.
 • Als u in aanmerking komt voor restitutie, moet u dit binnen 7 kalenderdagen na de annuleringsdatum aanvragen. Restituties worden, afhankelijk van de oorspronkelijke aankoopmethode, via een bankoverschrijving of een creditcard verwerkt. Houd er rekening mee dat de bank op het moment van betaling van de factuur 3% transactiekosten inhoudt. In het geval van een terugbetaling storten we alleen het bedrag dat op de factuur staat zonder de 3% transactiekosten.
 • Om er zeker van te zijn dat uw annulering correct wordt verwerkt, verzoeken wij u vriendelijk om ons een schriftelijke bevestiging te sturen.
 • We willen benadrukken dat “Osa Travel Management B.V.” niet verantwoordelijk is voor verlies, schade, letsel of annulering van bestellingen veroorzaakt door factoren buiten onze controle, zoals geannuleerde vluchten, wegblokkades, onverwachte vertragingen, overmacht of activiteiten van derden.

7. Onze Diensten – Uw Verplichtingen

Bij “Osa Travel Management B.V.” willen we dat u en uw groep een plezierige ervaring heeft. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om de volgende richtlijnen in acht te nemen:

1. Gedraag u Fatsoenlijk:

Neem te allen tijde een respectvolle en gepaste houding aan. U bent verantwoordelijk voor eventuele schade, die door uzelf of een lid van uw gezelschap wordt veroorzaakt. Als een autoriteit u of een lid ongeschikt acht om te reizen of als uw gedrag ongemak voor anderen veroorzaakt, kunnen zij u vragen om de accommodatie, de excursie of de activiteit te verlaten. In dergelijke gevallen wordt ons contract beëindigd en worden de volledige annuleringskosten in rekening gebracht.

2. Naleving van Wetten en Autoriteiten:

Houd u aan alle wet- en regelgeving van het Nederland, vereisten en formaliteiten van de plaatselijke politie, gezondheidsautoriteiten en andere openbare instanties.

3. Respect Voor Touroperators en Gidsen:

Toon hoffelijkheid tegenover onze touroperators, werknemers, gidsen en vertegenwoordigers. Volg gedurende de hele tour de instructies van de reisleider en/of groepsleider op.

4. Samenwerking met Dienstverleners:

Werk samen met vervoerders, hotel- en restaurantuitbaters en andere dienstverleners. Houd u aan hun voorwaarden en regels als u van hun diensten gebruikmaakt.

5. Respect Voor Lokale Gewoonten en Tradities:

Respecteer de gewoonten en de tradities van de lokale bewoners en de regels van traditionele verblijfplaatsen. U bent op alle plaatsen, die u tijdens de tour bezoekt, zelf verantwoordelijk voor uw daden.

6. Contact met Buschauffeurs:

Houd er rekening mee dat de contactgegevens van de buschauffeurs binnen 24 uur voor de reis aan u worden verstrekt. Als onderdeel van onze toewijding aan het handhaven van professionele grenzen, herinneren wij u er vriendelijk aan dat de contactgegevens van de buschauffeur uitsluitend bedoeld zijn voor communicatie met betrekking tot de reis. Het is ten strengste verboden om voor de reis contact op te nemen met de buschauffeur om privé- of persoonlijke redenen. Onze chauffeurs zijn toegewijd aan het veilig vervoeren van punt A naar B en zijn niet beschikbaar voor rondleidingen of persoonlijke vragen.

7. Verbod op Fysiek Geweld:

Het is ten strengste verboden om chauffeurs of andere personen tijdens de reis fysiek aan te vallen. We verwachten van alle passagiers dat ze onze medewerkers en medereizigers met respect en vriendelijkheid zullen behandelen.

8. Stiptheid en Terugbetalingen:

Van buschauffeurs wordt verwacht dat ze op tijd komen. Er kunnen zich echter onvoorziene omstandigheden voordoen (verkeer, wegwerkzaamheden, weersomstandigheden, ongelukken/gevaren enz.) Houd er rekening mee dat in het geval van een dergelijke vertraging geen restitutie mogelijk is. We waarderen uw begrip voor deze kwestie.

We waarderen uw medewerking en begrip bij het naleven van deze richtlijnen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

8. Onze Diensten – Onze Verplichtingen

Bij “Osa Travel Management B.V.” streven we ernaar om diensten van hoge kwaliteit te leveren, die aan uw verwachtingen voldoen. Wij waarderen uw tevredenheid en streven naar een vlotte en plezierige ervaring.

Houd rekening met de volgende punten:

1. Normen van de Dienst:

Wij zijn verantwoordelijk voor de diensten, die we op de overeengekomen locatie leveren. Deze diensten moeten voldoen aan een redelijke standaard en overeenkomen met de beschrijvingen op onze website. Als de diensten niet aan deze normen voldoen en invloed hebben op uw vakantie-ervaring, zullen wij u dienovereenkomstig compenseren. Houd er rekening mee dat onze aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat aan ons is betaald en geen extra kosten dekt, die door u zijn gemaakt.

2. Beperking van deAansprakelijkheid:

We kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor verlies of schade veroorzaakt door leden van uw groep, externe dienstverleners of gebeurtenissen buiten onze controle (overmacht). Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het totale bedrag dat door u aan ons is betaald.

3. Activiteiten Geleverd Door Leveranciers:

Sommige activiteiten, die door “Osa Travel Management B.V.” worden aangeboden, worden door onze leveranciers verzorgd. In dergelijke gevallen treden wij als boekingsagent op. Hoewel we deze activiteiten promoten, moet dit niet worden geïnterpreteerd als een aanbeveling om deel te nemen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel, verlies (inclusief verlies van persoonlijke bezittingen achtergelaten in voertuigen) of overlijden als gevolg van deze activiteiten. Hoewel we met gerenommeerde leveranciers werken, kunnen we geen invloed uitoefenen op eventuele onjuiste verklaringen van deze leveranciers.

4. Gevaarlijke Bezigheden:

Houd er rekening mee dat bepaalde activiteiten door verzekeringsmaatschappijen als “gevaarlijke bezigheden” kunnen worden beschouwd. Als u voldoende gedekt wilt zijn door uw verzekeringspolis, moet u mogelijk een extra premie betalen.

5. Naleving van wetten en voorschriften.

We behouden ons het recht voor om onze verantwoordelijkheden te beperken in overeenstemming met de wet- en regelgeving van het Nederland.

6. Wijziging of Beëindiging van de Dienst:

We behouden ons het recht voor om onze diensten op elk gewenst moment zonder kennisgeving aan te passen, op te schorten of te beëindigen. We behouden ons ook het recht voor om de dienst om welke reden dan ook aan iemand te weigeren.

9. Overmacht

Bij “Osa Travel Management B.V.” kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, ongemak of schade veroorzaakt door omstandigheden buiten onze controle. Houd rekening met het volgende:

 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies, ongemak of schade als gevolg van oorlog, oorlogsdreiging, rellen of civiele conflicten, terroristische activiteiten, arbeidsconflicten, natuurrampen, brand, ziekte, ongunstige weersomstandigheden, luchthavenvoorschriften, tijdelijke of technische problemen, mechanische of elektrische storingen van transport of faciliteiten in geadverteerde accommodaties.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de explosie van een kerncentrale of een deel daarvan of radioactiviteit of besmetting als gevolg van dergelijke gebeurtenissen.
 • In het geval van technische of mechanische problemen met het vervoer, nemen we onmiddellijk contact op met onze lokale partners, die de busdienst verzorgen. We zullen er alles aan doen om het probleem op te lossen en, indien nodig, een vervangende bus te regelen. De tijd die nodig is voor het vervangen van de bus hangt af van de afstand, die de nieuwe bus moet afleggen.

We zullen er alles aan doen om de onderbrekingen tot een minimum te beperken en uw veiligheid en comfort te garanderen.

10. Wijzigingen door “Osa Travel Management B.V.”

“Osa Travel Management B.V.” behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in reisroutes als dat nodig is, rekening houdend met factoren zoals weersomstandigheden, beschikbaarheid van attracties of andere omstandigheden.

“Osa Travel Management B.V.” behoudt zich ook het recht voor om de grootte en het type van het voertuig, dat gebruikt wordt voor onze tours, te wijzigen.

11. Bezoekersmateriaal

Naast de persoonlijke gegevens, die onder ons Privacybeleid vallen, wordt al het materiaal dat u verzendt of plaatst op OsaBus.nl beschouwd als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. “Osa Travel Management B.V.” is niet verplicht om dergelijk materiaal vertrouwelijk te behandelen. “Osa Travel Management B.V.” en haar vertegenwoordigers hebben het recht om dergelijk materiaal te kopiëren, openbaar te maken, te distribueren, op te nemen en te gebruiken, samen met alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst en andere elementen die het bevat, voor commerciële of niet-commerciële doeleinden.

12. Roken

Roken is in alle voertuigen, die voor onze tours worden gebruikt, ten strengste verboden.

13. Verzekering

“Osa Travel Management B.V.” raadt u sterk aan om een uitgebreide internationale reisverzekering af te sluiten, die geldig is voor de duur van uw verblijf in het land dat u bezoekt. Deze verzekering moet dekking bieden voor verschillende reisgerelateerde aspecten, inclusief maar niet beperkt tot medische kosten, annulering of wijziging van de reis, verloren bagage, ongevallen en repatriëring. Het is essentieel om jezelf te beschermen tegen onvoorziene omstandigheden.

Houd er rekening mee dat “Osa Travel Management B.V.” niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor eventuele gevolgen, die voortvloeien uit uw nalatigheid of onachtzaamheid om een geschikte reisverzekering af te sluiten. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u voldoende dekking heeft om uzelf tijdens uw reis te beschermen.

14. Klachten

Als u klachten heeft, informeer ons dan zo snel mogelijk zodat “Osa Travel Management B.V.” de zaak snel en efficiënt kan afhandelen. Voor klachten met betrekking tot de vakantie-ervaring, verzoeken wij u vriendelijk om deze schriftelijk binnen een week of 7 dagen na de voltooiing van de reis in te dienen. Klachten die na deze termijn worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen.

Houd er rekening mee dat elke claim tegen “Osa Travel Management B.V.” die voortvloeit uit deze Algemene Voorwaarden, de tour of gebeurtenissen of nalatigheden tijdens of in verband met de tour, niet hoger zal zijn dan het bedrag dat u daadwerkelijk aan “Osa Travel Management B.V.” heeft betaald voor de tour. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies anders dan de daadwerkelijk geleden en reeds betaalde schade, noch zijn wij aansprakelijk voor gevolgschade, toekomstige schade, gederfde winst, gemiste kansen, geestelijke angst of pijn en lijden.

Onze aansprakelijkheid jegens u is beperkt tot het bedrag dat wij van u ontvangen en daarom kunnen wij geen compensatie bieden voor eventuele andere kosten die u maakt.

Houd er rekening mee dat deze Algemene Voorwaarden vallen onder het Nederlandse recht en onderworpen zijn aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.


Bedankt voor het lezen en het accepteren van onze Algemene Voorwaarden. We hopen dat deze richtlijnen met betrekking tot onze diensten duidelijkheid en transparantie verschaffen. Bij “Osa Travel Management B.V.” streven we ernaar om uitzonderlijke ervaringen te leveren en uw tevredenheid tijdens uw reis te garanderen.

We wensen u een fantastische reis en veel succes met alle nieuwe avonturen! We begrijpen dat er tijdens uw reis onvoorziene omstandigheden of vragen kunnen opduiken. In zulke gevallen raden we u aan om met ons toegewijde team contact op te nemen. We zijn er om u te helpen en eventuele problemen op te lossen.

Nogmaals onze hartelijke wensen voor een onvergetelijke en plezierige reis. Goede reis!

Vriendelijke groet,

Het team van “Osa Travel Management B.V.”